Skip to the main content

Protocol Corona-proof bridgen

Om te mogen bridgen in de zaal is het noodzakelijk, dat er een strikt protocol wordt gevolgd. Iedereen die zich tijdens onze bridgedrive in de zaal bevindt, dient zich strikt aan dit protocol te houden. De basis van dit protocol vormen de standaard protocollen opgesteld door NOC/NSF, het ministerie van VWS en de Nederlandse Bridgebond. Het gehele pakket is bij de Gemeente Heemstede gemeld en deze heeft hier geen bezwaar tegen aangetekend. Iedere aanwezige wordt geacht op de hoogte te zijn van dit protocol.

Corona protocol

Andere artikelen

Sportkantine gesloten

Omdat er een verplichting is om sportkantines gesloten te houden, voorlopig tot en met 9 november,...

01/10/2020 - Ron Jedema

Flyer van de club

Het bestuur heeft een nieuwe flyer ontworpen voor ledenwerving. Het wordt op prijs gesteld, als u...

27/09/2020 - Ron Jedema

Speciale opvang voor beginners

Om de beginners goed op te vangen heeft de club de volgende mogelijkheden: - spelbespreking: na...

27/09/2020 - Ron Jedema